If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Լառա Մորգան, «Pacific Direct» ընկերության հիմնադիր

Լառա Մորգանը՝ «Pacific Direct» ընկերության հիմնադիրը, ներկայացնում է ձեռնարկատեր դառնալու իր պատմությունը, ինչպես նաև խոսում սեփական ընկերություն հիմնելու իր դրդապատճառների մասին: Լառան ներկայացնում է, թե ինչպես է փողի շրջանառության մեխանիզմի ընկալման ու հարցեր տալուց չվախենալու շնորհիվ կարողացել զարգացնել իր ընկերությունը:  Հեղինակ՝ Kauffman Foundation։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

 • duskpin seedling style ավատար sose-ի համար
  Vorn e dzer karciqov jisht marqeding@
  (1 ձայն)
  Default Khan Academy avatar ավատար -ի համար
 • blobby green style ավատար Arpine Mkrtchyan-ի համար
  <<0;18 Դուք ասացիք որ ձեր ծնողները ասել են,որ մարդիկ պետք ունենա իր արժեքը, հարց՛՛ ՝՝՝ Ինչու՞ Դուք Հայաստանի համար ստեղծեցիք այս ակադեմիան․
  (1 ձայն)
  Default Khan Academy avatar ավատար -ի համար
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

I was born in Germany I grew up in Hong Kong I went to school in Scotland so I had a global outlook and I also have parents who are unbelievably enthusiastic about everybody having a value and I know for a fact that my passionate belief in everybody has something to offer everybody can grow it can be infectious my dad went bankrupt so had to get a job when I was 18 two weeks after finishing if you like my formal education I had to stop paying my parents rent and my job was selling premiums and giveaways I'm shamelessly proud of selling everything from umbrellas and keychains to stuff you put in a cereal packet McDonald's promotions items also anything it was a small business and we grew it pretty quickly I guess from that was my foundation of building my first company which was Pacific direct I started that when I was 23 in UK the guys that had owned the premium company had just bought into a manufacturer of sewing kits and shower cap so it's not a terribly glamorous or glorious start but I needed a job I needed to make money so I started and my grandmother was my strategic adviser and genuinely and she said darling if you're going to sell this stuff go to the Dorchester one of London's loveliest properties the business graduated from shower caps and sewing kits into toiletries and branded licensed goods for leading luxury brands and we sold them in a hundred and ten countries which was pretty cool so I travelled to 92 different countries in the development of my business they are brand luxury goods at the 5-star under the market and on a global platform if you're working with some of the major hotel groups like intercontinental or Sofitel you'll be delivering to 57 countries just to meet their needs simplistically I would buy a product 14 pence set it at 21 to the Dorchester it's a pre threaded sewing kit as we grew the business you're starting to deal in much bigger volume much bigger contracted goods and again you might be buying a 6 P and delivering at 9 P but you're selling two million units I started Pacific Direct with a 99 percent shareholding my mother was the other shareholder and I sold Pacific in 2008 and I'm still retaining 99 percent when I sold it so the business went from startup nil to twenty three and a half million sterling turnover that was also about me progressively growing up and learning to communicate and this is really valuable about finance and about understanding mechanisms of money and interest and where I could continue to grow the business by really milking every penny out of the way finance works I like to learn about stuff I don't know about I'm currently invested in a platform called soda calm which is a social media platform I know nothing about social media but I see it as a sales channel so I just have to see whether I can make some money out of that if you have that ambition to learn and grow it's about asking the dumb questions are not being afraid to ask and I certainly ask still masses of dumb questions and I know a bit more but not much them so the answer is as I learned by asking I think if you go in with a very open mind about learning and a humility about wanting to learn actually the world is a very generous place people are unbelievably generous with their time I can't really think of someone I know who grew a business to have just make money I think it's about wanting to be the best the most admired or the most outstanding in your field but you know it's a combination of lots of things being in the right place at the top working really hard