If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Հասկանալ DOM-ը

Խնդիր

DOM-ը զննիչների գործառնությունների ամբողջությունն է, որը ծրագրավորողներին թույլ է տալիս մուտք գործել կայքէջեր և փոփոխել դրանք։ Ո՞ր արտահայտության հապավումն է DOM-ը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։