If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Շարժենք երեք սկավառակ Հանոյի աշտարակներում

Խնդիր

Ահա նախապատրաստել ենք Հանոյի աշտարակները, և քո խնդիրն է երեք քայլով տեղափոխել երեք սկավառակները:
Առաջին քայլով տեղափոխիր վերևի երկու սկավառակները C ձողի վրա: Դրա համար մկնիկով սեղմիր սկավառակի վրա, մոտեցրու այն ցանակալի ձողին և բաց թող:
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։