Հիմնական նյութ

Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ

Սկսել
Բարդ տոկոս․ հիմունքներ

Տոկոսը ժամանակակից կապիտալի շուկայի հիմքն է: Կախված նրանից՝ դուք վարկավորվում եք, թե փոխառությամբ միջոցներ եք տրամադրում՝ տոկոսը կարող է դիտվել որպես ակտիվից ստացված եկամուտ (փոխառությամբ միջոց տրամադրելու դեպքում) կամ կապիտալի ծախս (վարկավորվելու դեպքում): Այս հոդվածում ներկայացվում է այդ կոնցեպտի հիմնարար նկարագրությունը, ներառյալ բարդ տոկոսը: Ներկայացվում է նաև բթամատի կանոնը, որի միջոցով հնարավոր է տոկոսի կոպիտ հաշվարկներ կատարել:
Սկսիր սովորել