If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին 7: Օպցիոններ, սվոփ գործարքներ, պարտավորագրեր և այլ ածանցյալ գործիքներ

Սովորել

Սովորել