If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Intro to the comparative and the superlative

Find out how to be "happier" or even "the happiest!"

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

so we've got these three penguins grammarians we've got Raoul who you may remember from his sweet Mohawk we've got Cesare and we've got Gabriella three Magellanic penguins from Argentina and they are all different amounts of happy mrs. arm is a medium amount of happy Raul is more happy and Gabriela is the most happy and in English we have a way to compare these you know to compare Raul to Cesare or to compare Raul to Gabriella or any combination thereof and we call this comparative and superlative adjectives and before I get too into the weeds on that let me let me just show you what that looks like so okay so we can say Raul put in the accent Raul is a happy penguin he's got all the fish he wants life is good Raul is happier then says ah this is what we call a comparative because we're comparing Raul to Cesare and we're comparing their happiness levels and Raul has more happiness in him then says or does Porsches are however Gabriela is the happiest penguin the happiest is something that we call superlative in English so it's not it's not just a it's not just a comp it's not just a comparison right it's not Raul is happier than Cesare Gabrielle is happier than all the other penguins she is the happiest she is the happiest she's the most happy so one way to think about this is that Raul's happiness is slightly larger than says ours happiness but Gabrielle is happiness you know there's double this double plus is unbeatably more than both of them I'm gonna use a made-up math symbol boo-boo-boo like super greater than unyu no undisputed she is the happiest penguin because the comparative is the same thing as saying more the comparative equals more and the superlative equals most so this is slightly more this is super much more and something that's neat about English is you can use the comparative and the superlative for both positive relationships and also negative relationships so we could say Raul is a happy penguin we can and we could say Raul is happier than says R we can also say Cesare is less happy than Raul so this is this is comparative but it's going the other way right this is R is less happy than Raul and then we use the less than symbol Gabriela is the happiest penguin and so for this group of three says R is the least happy so you can use the comparative and the superlative forms of adjectives to compare relationships where one thing is more or most than another or others or relationships where one thing is less or least than others that's how the comparative and superlative work but if you stick around for the next video I'm gonna talk about how to figure out how to form the comparative and superlative when you're looking at a word you've never seen before like what if we made up a word like like blur fie what do you do with that well you'll find out next time in the meantime you can learn anything Dave it out