If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Intro to adverbs

Adverbs are a kind of modifier that you can use to change verbs or adjectives, like 'very' or 'carefully'.

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

hello grammarians today we are going to talk skillfully and patiently about adverbs and what it is that adverbs do and in order to do that I think it might be useful to talk about what adjectives do first so adjectives can modify stuff and I should have been clearer in the last video and said that the stuff they modify is nouns but I didn't want to introduce too many rules and strictures what adjectives modify is nouns and only nouns adverbs modify everything else so adverbs modify everything that's not a noun and the way we usually see this applied is with verbs and it's right there in the name to add verbs and this comes from the Latin meaning on or two verbs action words adverbs are words that you slap on to verbs basically what I imagined when I think of adverbs is I kind of see like a like a sticker here's this sticker we've got we can say slowly so we can take we can take this thing and turn it into a sticker Boop move it around do we like so we can write a sentence like Grayson ran buuut slowly you know and and slowly here refers back to ran its how he ran it's not really describing Grayson it's it's modifying or describing the action of running Perle arranged the furniture slowly Boop a little sticker that we just put on there but a word is also considered an adverb if it modifies and adjectives so let's say adverbs modify verbs and adjectives so we could say something like NASA was very hungry right because hungry is an adjective and very is doing this thing where it's modifying hungry it's not Vanessa wasn't very you can't be very varies not an adjective but it is a modifier and the word that it's modifying is hungry how hungry was Vanessa Vanessa was very hungry Vanessa could also be slightly hungry and this leads me to one of the most important things about adverbs which is that generally they tend to have ly on them so generally the way to make an adverb is to just take an adjective and add ly to it so you take the word slow ya del Y you get the adverb slowly you take the work nice ya del Y you get the adverb nicely you take the adjective cheerful I don't know why you get the adverb cheerfully so adverbs modify everything that isn't a noun and that means that they modify verbs and adjectives the way you make an adverb most of the time is by just taking an adjective and tacking on ly to the end of it it's like a sticker that you put on top of a verb or an adjective that's what adverbs are and that's what they do and what you can do is learn anything damn it out