If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

The truly irregular verbs

Some irregular verbs just won't be categorized. They don't fit into neat little boxes. These are those verbs.

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը

hello grammarians welcome to the last and strangest part of the irregular verb the truly irregular yes friends here I have compiled all the weirdest oh the wiliest all the eeriest and spookiest forms of verbs that don't otherwise fall into other categories so we can't say that they end with a changed edie we can't say that they end with an en and we can't say that there's a vowel shift we've already covered those this is the time for the weird stuff first up ugh t oh what a strange collection of letters that is to be found in English so we take a word like teach and in the past tense it's taught likewise catch becomes caught and bring becomes brought yes that's really strange there are only a couple of words that behave that way it's also pretty weird and pretty rare for there to be a vowel shift from the present to the past and also it does sound so for example we take the word flee which means to run away and in the past it's fled likewise in the present we say say and in the past we say said so that a becomes a and that he becomes a and it's this weird vowel shift that's also followed up by a dis out there are some words for whom time does not exist these are verbs for whom the present tense is the same as the past tense prepare to have your mind blown the past tense of bet is bet the past tense of set is set the past tense of hurt he's hurt yeah it's weird finally there are some helper verbs or auxiliary verbs called modal's that are super weird and have these properties that aren't repeated anywhere else in English so present tense can be comes past tense could I can stand on my head or I could stand on my head when I was 5 may becomes might in the past shall be comes should and will be comes would and what's super weird about these elves and could should or would is listen to me saying them you don't pronounce the ELLs and this is the only place in English where that silent L shows up it's so strange ha I love it these are the irregular verbs and these in fact are the most irregular of the irregular if you can master these you will be a grammar champion and I believe in you because you can learn anything Dave it out