If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Այժմ0:00Ընդհանուր տևողությունը5:44

Պիգմենտային գործընթացները: Լուսանկարչական գործընթացների վերաբերյալ շարք. գլուխ 8 (12-ից)