Հիմնական նյութ

Մաթեմատիկա

Փնտրում ես «Նպատակներ» բաժի՞նը: Սեղմիր այստեղ, որպեսզի սկսես կամ շարունակես նվաճել Մաթեմատիկա նպատակը:

Մանկապարտեզ

Սովորիր մանկապարտեզի մաթեմատիկա. հաշվում, ներածական գումարում ու հանում և ավելին (համաձայն ընդունված կրթական չափանիշներին)։

Թվաբանություն

Սովորիր թվաբանության հիմնադրույթները՝ հանրահաշվի և այլ բնագավառներում թվաբանության քեզ անհրաժեշտ առանցքային հմտությունները:

Մաթանալիզի հիմունքներ

Նախքան մաթանալիզին անցնելը սովորիր տարրական մաթանալիզ։ Այս բաժնում ուսումնասիրում ենք եռանկյունաչափություն, կոնական հատույթներ, մատրիցներ, կոմպլեքս թվեր, կոմբինատորիկա և այլն (համապատասխանեցված պետական չափորոշիչներին)։

Սկսել
Հաշվել

Սովորիր հաշվել 0-ից 20-ը:
Սկսիր սովորել