Հիմնական նյութ

Մաթեմատիկա

Փնտրում ես «Նպատակներ» բաժի՞նը: Սեղմիր այստեղ, որպեսզի սկսես կամ շարունակես նվաճել Մաթեմատիկա նպատակը:

Մանկապարտեզ

Սովորիր մանկապարտեզի մաթեմատիկա. հաշվում, ներածական գումարում ու հանում և ավելին (համաձայն ընդունված կրթական չափանիշներին)։

Թվաբանություն

Սովորիր թվաբանության հիմնադրույթները՝ հանրահաշվի և այլ բնագավառներում թվաբանության քեզ անհրաժեշտ առանցքային հմտությունները:

Մաթանալիզի հիմունքներ

Նախքան մաթանալիզին անցնելը սովորիր տարրական մաթանալիզ։ Այս բաժնում ուսումնասիրում ենք եռանկյունաչափություն, կոնական հատույթներ, մատրիցներ, կոմպլեքս թվեր, կոմբինատորիկա և այլն (համապատասխանեցված պետական չափորոշիչներին)։

1-ին դասարան

Ծանոթացիր 20–ից փոքր բնական թվերին, սովորիր դրանք գրել և կարդալ, դրանց հետ գումարման և հանման գործողություններ կատարել, թվերն օգտագործել հաշվում, համարակալում, չափում պահանջող կիրառական խնդիրներ լուծելիս և գործնական առաջադրանքներ կատարելիս, ճանաչիր երկրաչափական մարմինները և պատկերները։

2-րդ դասարան

Ուսումնասիրիր 20–ից մեծ երկնիշ և եռանիշ թվերը, դրանց համեմատումը, գումարման և հանման գործողությունները 1000–ի սահմաններում, գաղափար կազմիր բազմապատկման և բաժանման գործողությունների մասին, սովորիր միանիշ թվերի բազմապատկման աղյուսակը, շարունակիր ծանոթացումը երկրաչափական մարմիններին։

3-րդ դասարան

Ուսումնասիրիր բազմանիշ թվերը, գործողությունները դրանց հետ, գործողությունների հատկությունները և ինքդ իրականացրու տարբեր գործողություններ: Ծանոթացիր թվագրության ոչ դիրքային համակարգերի հետ: Շարունակիր ծանոթացումը երկրաչափական մարմինների, պատկերների, մեծությունների, դրանց չափման միավորների հետ: Գաղափար կազմիր տվյալների, դրանց ստացման և մշակման մասին: Ձևավորիր գիտելիքներ և կարողություններ՝ տեքստային խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ:

4-րդ դասարան

Զարգացրու բնական թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանց հատկությունները կիրառելու ունակություններդ, խորացրու գիտելիքներդ բաժանարարի, բազմապատիկի, մեծությունների և դրանց չափման մասին, ծանոթացիր ամբողջի, մասի, կոտորակի մասին, ընդլայնիր պատկերացումներդ երկրաչափական պատկերների մասին, ծանոթացիր կոորդինատային ճառագայթին, անկյանը:

Սկսել
Հաշվել

Սովորիր հաշվել 0-ից 20-ը:
Սկսիր սովորել