If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտիր հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները

Խնդիր

Տրված են անկյուններ (արտահայտված աստիճաններով), որոնց սինուսը 1 է։
Գտնել sine, start superscript, minus, 1, end superscript, left parenthesis, 1, right parenthesisարժեքը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։