If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Տանգենսի հակադարձ ֆունկցիայի որոշման տիրույթը և արժեքների բազմությունը։

Գտնում ենք g(x)=tan(x-3π/2)+6 ֆունկցիայի հակադարձը և հաշվում վերջինիս որոշման տիրույթը։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը