If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտիր բարդ ֆունկցիաները

Խնդիր

f(x)=6x4g(x)=3x22x10
Գրիր (gf)(x)-ը որպես x-ից կախված արտահայտություն։
(gf)(x)=