If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ռացիոնալ և իռացիոնալ արտահայտություններ

Խնդիր

Ենթադրենք, a-ն և b-ն ռացիոնալ թվեր են, ընդ որում՝ b-ն՝ զրոյից տարբեր։ ab արտահայտությունը ռացիոնա՞լ է, թե՞ իռացիոնալ։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։