If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտիր չափումները՝ շարժումների միջոցով։

Խնդիր

triangle, A, B, C եռանկյունը տեղաշարժել են 6 միավոր ձախ և 1 միավոր վերև triangle, A, prime, B, prime, C, prime-ն ստանալու համար։
Գտիր triangle, A, B, C եռանկյան մակերեսը։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text
քառակուսի միավոր
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։