If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Պատկերների արտապատկերումը

Խնդիր

Տեղաշարժվող քառանկյունը տեղադրիր ABCD քառանկյան վրա ձևափոխությունների միջոցով։
Sorry, this part of the question is no longer available. 😅 Don't worry, you won't be graded on this part. Keep going!
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։