If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտնել մակերևույթի մակերեսը՝ գումարելով նիստերի մակերեսները

Խնդիր

Ո՞ր արտահայտությամբ կարող ենք գտնել հետևյալ եռանկյուն պրիզմայի մակերևույթի մակերեսը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։