If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Նմանություններ և ձևափոխություններ

Խնդիր

Նմա՞ն են արդյոք ABC-ն և DEF-ը:
Պատասխանելու համար փորձիր ABC-ն արտապատկերել DEF-ի վրա՝ օգտվելով ինտերակտիվ գործիքներից:
Sorry, this part of the question is no longer available. 😅 Don't worry, you won't be graded on this part. Keep going!
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։