If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Եռանկյունների վերաբերյալ տեքստային խնդիրներ

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

KA-12 և SAL-1 արբանյակները ՉԹՕ են հայտնաբերել: Գիտնականները ցանկանում են հաշվել վերջինիս և KA-12 արբանյակի հեռավորությունը:
Այս երկու արբանյակների հեռավորությունը 900, start text, space, կ, մ, end text է:
KA-12 արբանյակի տեսադաշտից SAL-1-ի և ՉԹՕ-ի կազմած անկյունը 60, degrees է:
Իսկ SAL-1-ի տեսադաշտից KA-12-ի և ՉԹՕ-ի կազմած անկյունը 75, degrees է:
Որքա՞ն է ՉԹՕ-ի և KA-12-ի հեռավորությունը:
Կլորացրու միայն վերջնական պատասխանը:
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text
start text, space, կ, մ, end text
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։