If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Մաթ. անալիզի հիմնական թեորեմի երկրորդ մասի եզրահանգումը

Ըստ մաթ. անալիզի հիմնական թեորեմի, ƒ-ի որոշյալ ինտեգրալը 𝘢-ից 𝘣 գտնելու համար մենք պետք է գտնենք ƒ-ի 𝘍 նախնականը և հաշվենք 𝘍(𝘣)-𝘍(𝘢) արտահայտության արժեքը։ Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը