If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

12-րդ դասարան. հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

Փորձարարական և տեսական հավանականություն․ մետաղադրամի և զառի նետում

Հավանականությունը ցույց է տալիս, թե պատահական փորձը շատ անգամ կատարելիս կոնկրետ ելքը փորձերի քանակի որ մասը կկազմի: Կարելի է հաշվել հավանականությունը՝ դիտարկելով փորձի հնարավոր ելքերը կամ դրանց մասին դատողություններ անելով:

Մաս 1. Մետաղադրամի նետում

Հարց Ա
Չկեղծված մետաղադրամն ունի 2 կողմ (զինանշան և թիվ), որոնցից յուրաքանչյուրի ընկնելու հավանականությունները հավասար են:
Տեսականորեն որքա՞ն է հավանականությունը, որ կընկնի զինանշան:
P, left parenthesis, start text, Զ, ի, ն, ա, ն, շ, ա, ն, end text, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Հարց Բ
Դավիթը մետաղադրամը նետեց 20 անգամ, որոնցից 8-ի ելքը զինանշան էր:
Ըստ Դավիթի արդյունքի՝ որքա՞ն է զինանշան ընկնելու փորձնական հավանականությունը:
P, left parenthesis, start text, Զ, ի, ն, ա, ն, շ, ա, ն, end text, right parenthesis, approximately equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Հարց Գ
Ինչո՞ւ տեսական և փորձնական արդյունքները նույնը չեն:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Հարց Դ
Դավիթը մետաղադրամը նետեց 100 անգամ, և ելքերից 47-ը զինանշան էին:
Ըստ այս արդյունքի՝ որքա՞ն է զինանշան ընկնելու փորձնական հավանականությունը:
P, left parenthesis, start text, Զ, ի, ն, ա, ն, շ, ա, ն, end text, right parenthesis, approximately equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Հարց Ե
Ի՞նչ կարելի է նկատել փորձնական հավանականության վերաբերյալ, երբ Դավիթը շարունակում է նետել մետաղադրամը:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Մաս 2. Զառի նետում

Հարց Ա
Չկեղծված զառն ունի 6 երես՝ համարակալված 1-6 թվերով, որոնց ընկնելու հավանականությունները հավասար են:
Տեսականորեն որքա՞ն է հավանականությունը, որ զառը նետելուց կընկնի 1:
P, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Հարց Բ
Դավիթը պատրաստվում է նետել զառը 60 անգամ, և տեսել, թե քանի անգամ կընկնի 1:
Ըստ տեսական հավանականության՝ նետումներից քանիսի՞ ելքը կլինի 1:
approximately equals
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text
նետում

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: