If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Փորձարարական և տեսական հավանականություն․ մետաղադրամի և զառի նետում

Հավանականությունը ցույց է տալիս, թե պատահական փորձը շատ անգամ կատարելիս կոնկրետ ելքը փորձերի քանակի որ մասը կկազմի: Կարելի է հաշվել հավանականությունը՝ դիտարկելով փորձի հնարավոր ելքերը կամ դրանց մասին դատողություններ անելով:

Մաս 1. Մետաղադրամի նետում

Հարց Ա
Չկեղծված մետաղադրամն ունի 2 կողմ (զինանշան և թիվ), որոնցից յուրաքանչյուրի ընկնելու հավանականությունները հավասար են:
Տեսականորեն որքա՞ն է հավանականությունը, որ կընկնի զինանշան:
P(Զինանշան)=
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի

Հարց Բ
Դավիթը մետաղադրամը նետեց 20 անգամ, որոնցից 8-ի ելքը զինանշան էր:
Ըստ Դավիթի արդյունքի՝ որքա՞ն է զինանշան ընկնելու փորձնական հավանականությունը:
P(Զինանշան)
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի

Հարց Գ
Ինչո՞ւ տեսական և փորձնական արդյունքները նույնը չեն:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Հարց Դ
Դավիթը մետաղադրամը նետեց 100 անգամ, և ելքերից 47-ը զինանշան էին:
Ըստ այս արդյունքի՝ որքա՞ն է զինանշան ընկնելու փորձնական հավանականությունը:
P(Զինանշան)
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի

Հարց Ե
Ի՞նչ կարելի է նկատել փորձնական հավանականության վերաբերյալ, երբ Դավիթը շարունակում է նետել մետաղադրամը:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Մաս 2. Զառի նետում

Հարց Ա
Չկեղծված զառն ունի 6 երես՝ համարակալված 1-6 թվերով, որոնց ընկնելու հավանականությունները հավասար են:
Տեսականորեն որքա՞ն է հավանականությունը, որ զառը նետելուց կընկնի 1:
P(1)=
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի

Հարց Բ
Դավիթը պատրաստվում է նետել զառը 60 անգամ, և տեսել, թե քանի անգամ կընկնի 1:
Ըստ տեսական հավանականության՝ նետումներից քանիսի՞ ելքը կլինի 1:
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի
նետում

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: