If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Միջքվարտիլային լայնք (ՄՔԼ)

Միջքվարտիլային լայնքը նկարագրում է մեջտեղի 50% արժեքները, երբ դրանք դասավորված են փոքրից մեծ հաջորդականությամբ։ Միջքվարտիլային լայնքը գտնելու համար նախ պետք է գտնել տվյալների ստորին և վերին կեսերի մեդիանները։ Այդ արժեքներն են առաջին քվարտիլը (Q1) և երրորդ քվարտիլը (Q3)։ Միջքվարտիլային լայնքը Q3-ի և Q1-ի տարբերությունն է։ 

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում:

Տեսանյութի սղագրությունը