If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

12-րդ դասարան. հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր

Լայնք և միջին լայնք

Լայնքը ամենամեծ և ամենափոքր արժեքների տարբերությունն է։ Միջին լայնքը ամենամեծ և ամենափոքր արժեքների միջինն է։ Պարապիր այս խնդրի միջոցով։ Հեղինակներ՝ Սալ Քան և «Monterey Institute for Technology and Education»

Տեսանյութի սղագրությունը