Հիմնական նյութ

1-ին դասարան

Սկսիր հիմունքներից
Սովորիր հիմունքները՝ սկսելով «Առարկաների համեմատումն ըստ չափի և երկարության» թեմայից:
Սկսենք

Սկսել
Առարկաների համեմատումն ըստ չափի և երկարության

Համեմատիր առարկաների չափն ու երկարությունները, փորձիր շարել դրանք՝ ըստ երկարության, մեկ այլ իրի օգտագործմամբ փորձիր պարզել՝ տրված երկու առարկաներից որն է ավելի երկար կամ ավելի կարճ։
Սկսիր սովորել