Հիմնական նյութ

Երկրաչափական պատկերներ

Այս բաժնի մասին

Ճանաչիր, տարբերակիր և անվանիր երկրաչափական պատկերները (շրջան, քառակուսի, ուղղանկյուն, եռանկյուն, սեղան, շեղանկյուն), փորձիր դասակարգել դրանք, համեմատել կամ խմբավորել ըստ ընդհանուր հատկանիշի, փորձիր կառուցել երկրաչափական պատկերներ, բաժանիր պատկերները երկու և չորս հավասար մասերի։