Հիմնական նյութ

Թվեր, թվային համակարգեր

Ստուգիր քո առաջընթացն այս դասում:
Ստուգիր քո առաջընթացն այս դասում:
Ստուգիր քո առաջընթացն այս դասերում:
Թվեր, թվային համակարգեր թեմաների վերաբերյալ գիտելիքներդ ստուգիր այս 13 հարցերի միջոցով։

Այս բաժնի մասին

Ծանոթացիր մինչև 20-ը թվերին և թվանշաններին և դրանց կազմությանը, սովորիր կարդալ և գրել թվանշանները, հաշվիր հաջորդականությամբ, գտիր նախորդ կամ հաջորդ թիվը, որոշիր երկու թվերի միջև գտնվող թիվը կամ թվերը, համեմատիր թվերը, ճանաչիր մեծի, փոքրի, հավասարի (>,<,=) նշանները, համեմատիր առարկաների խմբերը, թվերը ներկայացրու տասնյակների և միավերների տեսքով։