If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Որոշել տրված թվի թվանշանների կարգային միավորի արժեքները

Խնդիր

Ի՞նչ կարգային արժեք ունի start color #01a995, 2, end color #01a9953, start color #01a995, 2, end color #01a995, 08 թվի մեջ։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։