Հիմնական նյութ

4-րդ դասարան

Սկսիր հիմունքներից
Սովորիր հիմունքները՝ սկսելով «Թվի բնութագրումը» թեմայից:
Սկսենք

Սկսել
Թվի բնութագրումը

Վերհիշիր, թե ինչ կազմություն ունի թիվը:
Սկսիր սովորել