Հիմնական նյութ

Թվեր, թվային համակարգեր

Ստուգիր քո առաջընթացն այս դասում:
Ստուգիր քո առաջընթացն այս դասում:
Ստուգիր քո առաջընթացն այս դասում:
Թվեր, թվային համակարգեր թեմաների վերաբերյալ գիտելիքներդ ստուգիր այս 9 հարցերի միջոցով։

Այս բաժնի մասին

Ամրապնդիր գիտելքիներդ կարգային արժեքների վերաբերյալ, սովորիր թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, կարողացիր համեմատել բազմանիշ թվերը տարբեր եղանակներով, կլորացրու թվերը մինչև մոտակա տասնյակը, հարյուրյակը կա հազարյակը, վերհիշիր զույգ և կենտ թվերն ու դրանց հատկությունները։