If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

5-րդ դասարան

Դասընթաց․ (5-րդ դասարան)  > Բաժին 7

Դաս 3: Տարբեր հայտարարով կոտորակների գումարում և հանում

3 կոտորակների գումարում և հանում

Հաշվում ենք 1/4 + 3/5 - 3/10 արտահայտության արժեքը՝ յուրաքանչյուր կոտորակ փոխակերպելով այնպես, որ երեք կոտորակն էլ ընդհանուր հայտարար ունենան:

Տեսանյութի սղագրությունը