If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Պարզ հավանականություն

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Գլորում ենք 6-անիստ արդար զառ։
Որքա՞ն է P(4-ից փոքր թիվ)-ը։
Անհրաժեշտության դեպքում ձեր պատասխանը կլորացրեք հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
  • կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 1/2 կամ 6/10
  • անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 10/7 կամ 14/8
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
  • տոկոս, օրինակ՝ 12,34%