If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Անհավասարումների գծագրումը (x-y առանցք). ամփոփում

Մենք անհավասարումները գծագրում ենք այնպես, ինչպես գծագրում ենք հավասարումները, սակայն առանցքի մի կողմը մգեցնում ենք: Հոդվածում կան օրինակներ, բացի այդ, դու նաև կարող ես պարապել:
Երկու անհայտով գծային անհավասարման գրաֆիկն ունի հետևյալ տեսքը.
Այն մի ուղիղ է, որը մգեցված է մի կողմից, որպեսզի ցույց տրվի, թե որ x-y զույգերն են հանդիսանում անհավասարման լուծում:
Այս դեպքում տեսնում ենք, որ կոորդինատների սկզբնակետը՝ left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis, լուծում է, քանի որ այն մգեցված մասում է: Իսկ left parenthesis, 4, ;, 4, right parenthesis կետը լուծում չէ, քանի որ մգեցված մասից դուրս է:
Ուզո՞ւմ ես դիտել անհավասարումների պատկերման ներածությունը: Նայիր այս տեսանյութը:

Օրինակ 1

Մենք ցանկանում ենք գրաֆիկորեն պատկերել 4, x, plus, 8, y, is less than or equal to, minus, 24 անհավասարումը:
Այսպիսով՝ ներկայացնենք այն y=ax+b տեսքով:
4x+8y248y4x24y48x3y12x3\begin{aligned}4x+8y&\leq -24\\\\ 8y&\leq -4x-24\\\\ y&\leq-\dfrac{4}{8}x-3\\\\ y&\leq-\dfrac{1}{2}x-3 \end{aligned}
Ուշադրություն
  • Մենք ներկում ենք գրաֆիկի ուղղից ներքև (ոչ թե վերև) ընկած մասը, որովհետև y-ը փոքր է (կամ հավասար է) անհավասարման աջ մասից։
  • Մենք ընդգծում ենք ուղիղը, որովհետև գործ ունենք «կամ հավասար է» պայմանի հետ։ Ընդգծված ուղիղը ցույց է տալիս, որ ուղղի վրա ընկած կետերը նույնպես անհավասարման լուծում են։
Ուզո՞ւմ ես դիտել այլ օրինակ՝ տեսանյութի տեսքով: Նայիր այս տեսանյութը:

Օրինակ 2

Մենք ցանկանում ենք գրաֆիկորեն պատկերել minus, 12, x, minus, 4, y, is less than, 5 անհավասարումը:
Այսպիսով՝ ներկայացնենք այն y=ax+b տեսքով:
12x4y<54y<12x+5y>3x54\begin{aligned}-12x-4y&< 5\\\\ -4y&< 12x+5\\\\ y&>-3x-\dfrac{5}{4} \end{aligned}
Ուշադրություն
  • Մենք ներկում ենք գրաֆիկի ուղղից վերև (ոչ թե ներքև) ընկած մասը, որովհետև y-ը մեծ է անհավասարման աջ մասից։
  • Մենք չենք ընդգծում ուղիղը, որովհետև «կամ հավասար է» պայմանը չկա։ Չընդգծված ուղիղը ցույց է տալիս, որ ուղղի վրա ընկած կետերն անհավասարման լուծում չեն։

Օրինակ 3

Տրված է գրաֆիկ, և պահանջվում է գրել անհավասարումը:
Նայելով ուղղին՝ մենք նկատում ենք.
  • y-ների առանցքի հետ հատման կետը start color #7854ab, minus, 2, end color #7854ab-ն է
  • Անկյունային գործակիցը start fraction, delta, y, divided by, delta, x, end fraction, equals, start fraction, 4, divided by, 1, end fraction, equals, start color #e07d10, 4, end color #e07d10 է
Անհավասարման անկյունային գործակցով և y-հատումով տեսքը հետևյալն է.
y, space, question mark, space, start color #e07d10, 4, end color #e07d10, x, start color #7854ab, minus, 2, end color #7854ab
որտեղ ?-ն անհայտ անհավասարման նշանն է:
Ուշադրություն
  • Գրաֆիկը ներկված է ուղղից վերև (ոչ թե ներքև) ընկած մասում, հետևաբար y-ը մեծ է անհավասարման աջ մասից։
  • Գրաֆիկը ընդգծված չէ, հետևաբար չկա «կամ հավասար է» պայմանը։
Այսպիսով՝ մենք կօգտագործենք «մեծ է» նշանը:
Պատասխան
y, is greater than, 4, x, minus, 2
Ուզո՞ւմ ես դիտել այլ օրինակ՝ տեսանյութի տեսքով: Նայիր այս տեսանյութը:

Պարապիր

Խնդիր 1
  • Ընթացիկ
Ո՞ր գրաֆիկն է ներկայացնում 8, x, minus, 5, y, is less than, 3 անհավասարումը:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: