If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ուղղի և կոորդինատային առանցքների հատման կետերը

x-երի առանցքի հետ հատման կետն այն կետն է, որտեղ ուղիղը հատվում է x-երի առանցքի հետ, և y-ների առանցքի հետ հատման կետն այն կետն է, որտեղ ուղիղը հատվում է y առանցքի հետ։ Հատման կետերի մասին մտածելը օգնում է մեզ գծային հավասարումները գծագրելիս։

Առանցքների հետ հատման կետերը

x-հատումն այն կետն է, որում ուղիղը հատում է x-երի առանցքը, և y-հատումն այն կետն է, որում ուղիղը հատում է y-ների առանցքը։
Ուզո՞ւմ ես կոորդինատային առանցքների հետ հատման կետերի մասին իմանալ ավելին։ Նայիր այս տեսանյութը։

Օրինակ. Հատման կետերի որոշումը գրաֆիկով

Նայելով գրաֆիկին՝ կարող ենք գտնել կոորդինատային առանցքների հետ հատման կետերը:
Ուղիղը հատում է կոորդինատային առանցքները երկու կետերում.
x-երի առանցքի վրայի կետը left parenthesis, 5, ;, 0, right parenthesis-ն է: Այն անվանում ենք x-երի առանցքի հետ հատման կետ:
y-ների առանցքի վրայի կետը left parenthesis, 0, ;, 4, right parenthesis-ն է: Այն անվանում ենք y-ների առանցքի հետ հատման կետ:
Ուզո՞ւմ ես գրաֆիկի՝ կոորդինատային առանցքների հետ հատման կետերը գտնելու մասին իմանալ ավելին։ Նայիր այս տեսանյութը։

Օրինակ. Հատման կետերի որոշումը աղյուսակով

Տրված է արժեքների աղյուսակ, և նշվում է, որ x-ի և y-ի միջև հարաբերակցությունը գծային է:
xy
1minus, 9
3minus, 6
5minus, 3
Պահանջվում է գտնել համապատասխան գրաֆիկի և կոորդինատային առանցքների հատման կետերը:
Այստեղ բանալին այն է, որ x-երի առանցքի հետ հատման կետում y, equals, 0, և y-ների առանցքի հետ հատման կետում x, equals, 0:
left parenthesis, 7, ;, 0, right parenthesis կետը x-երի առանցքի հետ հատման կետն է, քանի որ երբ y, equals, 0, մենք գտնվում ենք x-երի առանցքի վրա:
y-ների առանցքի հետ հատման կետը գտնելու համար անհրաժեշտ է «լրացնել աղյուսակը» և գտնել, թե որտեղ է x, equals, 0:
left parenthesis, 0, ;, minus, 10, comma, 5, right parenthesis կետը y-ների առանցքի հետ հատման կետն է:
Ուզո՞ւմ ես աղյուսակից կոորդինատային առանցքների հետ հատման կետերը գտնելու մասին իմանալ ավելին։ Նայիր այս տեսանյութը։

Օրինակ. Հատման կետերի որոշումը հավասարումից

Պահանջվում է գտնել հետևյալ գծային հավասարումով ներկայացվող գրաֆիկի և կոորդինատային առանցքների հատման կետերը:
3, x, plus, 2, y, equals, 5
y-ների առանցքի հետ հատման կետը գտնելու համար արի հավասարման մեջ տեղադրենք start color #6495ed, x, end color #6495ed, equals, start color #6495ed, 0, end color #6495ed և գտնենք y-ը.
30+2y=52y=5y=52\begin{aligned}3\cdot\blue{0}+2y&=5\\ 2y&=5\\ y&=\dfrac{5}{2}\end{aligned}
Այսպիսով՝ y-ների առանցքի հետ հատման կետը left parenthesis, 0, ;, start fraction, 5, divided by, 2, end fraction, right parenthesis-ն է:
x-երի առանցքի հետ հատման կետը գտնելու համար արի հավասարման մեջ տեղադրենք start color #ff00af, y, end color #ff00af, equals, start color #ff00af, 0, end color #ff00af և գտնենք x-ը.
3x+20=53x=5x=53\begin{aligned}3x+2\cdot\pink{0}&=5\\ 3x&=5\\ x&=\dfrac{5}{3}\end{aligned}
Այսպիսով՝ x-երի առանցքի հետ հատման կետը left parenthesis, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, ;, 0, right parenthesis-ն է:
Ուզո՞ւմ ես հավասարման օգնությամբ կոորդինատային առանցքների հետ հատման կետերը գտնելու մասին իմանալ ավելին։ Նայիր այս տեսանյութը։

Պարապիր

Խնդիր 1
 • Ընթացիկ
Գտիր առանցքների հետ ստորև պատկերված ուղղի հատման կետերը:
x-երի առանցքի հետ հատման կետ
left parenthesis
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
;
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
right parenthesis
y-ների առանցքի հետ հատման կետ
left parenthesis
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
;
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
right parenthesis

Այլ օրինակների համար տես հետևյալ վարժությունները․

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: