If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Անկյան ﬔծությունը հավասարման միջոցով գտնելու վերաբերյալ խնդիրներ

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Տրված է՝
P, Q, \perp, P, S
angle, Q, P, R, equals, 7, x, minus, 9, degrees
angle, R, P, S, equals, 4, x, plus, 22, degrees
Գտիր angle, Q, P, R-ը․
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text
degrees
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։