If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Տեղաշարժել բացարձակ արժեքով ֆունկցիաների գրաֆիկները

Խնդիր

g ֆունկցիան կարող ենք դիտարկել որպես f(x)=|x| ֆունկցիայի տեղափոխված (տեղաշարժված) տարբերակ։
Ո՞րն է g(x) ֆունկցիայի հավասարումը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։