If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Եռանկյունների վերաբերյալ տեքստային խնդիրներ

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

KA-12 և SAL-1 արբանյակները ՉԹՕ են հայտնաբերել: Գիտնականները ցանկանում են հաշվել վերջինիս և KA-12 արբանյակի հեռավորությունը:
Այս երկու արբանյակների հեռավորությունը 900 կմ է:
KA-12 արբանյակի տեսադաշտից SAL-1-ի և ՉԹՕ-ի կազմած անկյունը 60 է:
Իսկ SAL-1-ի տեսադաշտից KA-12-ի և ՉԹՕ-ի կազմած անկյունը 75 է:
Որքա՞ն է ՉԹՕ-ի և KA-12-ի հեռավորությունը:
Կլորացրու միայն վերջնական պատասխանը:
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի
 կմ
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։