If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Անկյան որոշումը Սինուսների թեորեմով

Տրված է եռանկյուն և դրա երկու կողմերի երկարությունները և անկյուններից մեկի արժեքը: Մենք Սինուսների թեորեմի օգնությամբ գտնում ենք անհայտ անկյունների արժեքները: Հեղինակ՝ Սալ Քան։

Տեսանյութի սղագրությունը