Հիմնական նյութ

Հանրահաշիվ I

Փնտրում ես «Նպատակներ» բաժի՞նը: Սեղմիր այստեղ, որպեսզի սկսես կամ շարունակես նվաճել Հանրահաշիվ I նպատակը:

Սկսել
Հանրահաշվի պատմության ակնարկ

Երբևէ մտածե՞լ ես, որ հանրահաշիվ՝ «algebra» բառը գալիս է արաբերենից, ինչպես՝ «ալգորիթմ», «ալ ջազերա» կամ «Ալադին»: Եվ ի՞նչն է այդքան յուրահատուկ դարձնում հանրահաշիվը: Այս ուսուցողական տեսանյութը ոչ այնքան բացահայտում է հանրահաշիվը, որքան ներկայացնում է նրա պատմությունը և արմատական գաղափարները:
Սկսիր սովորել