Հիմնական նյութ

Հանրահաշվի հիմունքներ

Փնտրում ես «Նպատակներ» բաժի՞նը: Սեղմիր այստեղ, որպեսզի սկսես կամ շարունակես նվաճել Հանրահաշվի հիմունքներ նպատակը:

Սկսել
Բացասական թվեր

Բացասական թվերը հասկանալն ու օգտագործելը շատ կարևոր է հանրահաշվում։ Տեսանյութը սովորեցնում է բացասական թվերի հիմունքները։
Սկսիր սովորել