Հիմնական նյութ

Գծային հավասարումներ և անհավասարումներ

Այս բաժնի մասին

Այժմ կհավասարեցնենք երկու հանրահաշվական արտահայտություններ և կհասկանանք, թե փոփոխականները ինչ արժեքներ կարող են ընդունել։ Այստեղ քո սովորած հանրահաշվական բոլոր գործողությունները հանրահաշվի կարևորագույն կետերից մեկն են։