If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Երկու քայլով անհավասարմամբ տեքստային խնդիրներ

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ

Խնդիր

Քեթրինը ցանկանում է հավաքել 100-ից ավելի ծովախեցի։ Նա արդեն ունի 34 խեցի։ Ամեն օր Քեթրինը գտնում է ևս 12 խեցի։
Գրիր անհավասարում, որպեսզի որոշես, թե քանի օրում (d) Քեթրինը կհավաքի 100 խեցի։
Գրաֆիկորեն ներկայացրու անհավասարման լուծումների բազմությունը։