If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Համեմատությունների վերաբերյալ տեքստային խնդիրներ

Խնդիր

Սամվելն 8-օրյա քայլարշավի ընթացքում օգտագործել է 6 բոքոն հաց։ Նա ցանկանում է իմանալ, թե քանի բոքոն հաց (b) պետք է նախապատրաստի 12-օրյա քայլարշավի համար, եթե ամեն օր ուտի նույն քանակությամբ հաց։
Քանի՞ բոքոն հաց պետք է Սամվելը նախապատրաստի 12-օրյա քայլարշավի համար։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
  • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12 պի կամ 2/3 պի
բոքոն