Հիմնական նյութ
Պարապել
Քառակուսի արմատՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պարզեցնել քառակուսի արմատներըՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պարզեցրու քառակուսի արմատ պարունակող արտահայտությունը (փոփոխականներով) Ճիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պարապել
Տասնորդական թվերի գումարում. հազարերորդականներՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տասնորդական թվերի հանում․ հազարերորդականներՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
2.45x3.6-ի նման տասնորդական թվերի բազմապատկումը (ստանդարտ ալգորիթմ) Ճիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Տասնորդական թվերի բաժանում. հարյուրերորդականներՃիշտ պատասխանիր 4 հարցից 3-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։
Պարապել
Եռանկյան մակերեսըՃիշտ պատասխանիր 7 հարցից 5-ին՝ մակարդակդ բարձրացնելու համար։

Այս բաժնի մասին

Այս բաժինը հանրահաշիվ չէ, բայց այստեղ մենք կծանոթանանք նախահանրահաշվի կարևորագույն հմտությունների հետ, ոորնք քեզ պետք կգան հետագայում, երբ կանցնես հանրահաշվի բաժնին։ Այդ հմտությունները շատ օգտակար կլինեն նաև իրական կյանքում։