If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բացարձակ արժեք. ներածություն

Սովորիր բացարձակ արժեքը դիտարկել որպես թվի՝ զրոյից ունեցած հեռավորություն, և պարապիր բացարձակ արժեքներ գտնել:
Թվի բացարձակ արժեքը դրա հեռավորությունն է 0-ից։
Օրինակ՝ 4-ի բացարձակ արժեքը start color #11accd, 4, end color #11accd է․
Կարծես թե պարզ է։ Իհարկե, 0-ից 4 հեռավորությունը start color #11accd, 4, end color #11accd է։ Իսկ բացասական թվերի դեպքում բացարձակ արժեքն ավելի հետաքրքիր է։
Օրինակ՝ minus, 4-ի բացարձակ արժեքը նույնպես start color #11accd, 4, end color #11accd է.

Արի պարապենք

Խնդիր 1ա
 • Ընթացիկ
Գտիր 3-ի բացարձակ արժեքը։
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Բացարձակ արժեքի նշանը

Բացարձակ արժեքի նշանը ուղղահայաց գիծ է vertical bar թվի յուրաքանչյուր կողմում։
Օրինակ՝ փոխանակ գրենք
«minus, 6-ի բացարձակ արժեքը»,
կարող ենք ուղղակի գրել՝
vertical bar, minus, 6, vertical bar.

Արի պարապենք

Խնդիր 2ա
 • Ընթացիկ
Գտիր vertical bar, 7, vertical bar-ը:
 • Քո պատասխանը պետք է լինի
 • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
 • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
 • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
 • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
 • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
 • Պիի բազմապատիկ, օրինակ՝ 12, space, start text, պ, ի, end text կամ 2, slash, 3, space, start text, պ, ի, end text

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: