If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Դասընթաց․ (Հանրահաշվի հիմունքներ)  > Բաժին 1

Դաս 7: Տասնորդական կոտորակներ, սովորական կոտորակներ և տոկոսներ

Տասնորդական կոտորակները վերածել սովորական կոտորակների

Խնդիր

0,07-ը ներկայացրու սովորական կոտորակի տեսքով։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 1/2 կամ 6/10
  • անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 10/7 կամ 14/8