If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գտիր ֆունկցիաների որոշման տիրույթները

Խնդիր

f, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, square root of, 13, minus, 6, t, end square root, plus, 2
Ո՞րն է f ֆունկցիայի որոշման տիրույթը։
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։