Հիմնական նյութ

Բազմանդամներ

Այս բաժնի մասին

Սովորիր բազմանդամները գումարել, հանել, բազմապատկել և բաժանել։ Օրինակ` (2x+3)(x-1) արտահայտությունը ներկայացնել որպես 2x²+x-3: