If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Գումարիր և հանիր բազմանդամները

Խնդիր

G=3t25t+6P=8t2+7t9\begin{aligned} &G = 3t^2-5t+6 \\\\ &P = -8t^2+7t-9 \end{aligned}
G, plus, P, equals

Պատասխանը պետք է լինի ստանդարտ տեսքի բազմանդամ։
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։