If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բազմապատկիր երկանդամները։ Մակերեսի մոդել

Խնդիր

Ուղղանկյան մակերեսը ներկայացրու արտահայտության տեսքով։
Պատասխանը պետք է լինի ստանդարտ տեսքի բազմանդամ։
start text, Մ, ա, կ, ե, ր, ե, ս, end text, equals
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։