If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ
Քառակուսիների տարբերության բանաձևի` (a+b)(a-b)=a^2-b^2, և երկանդամների բազմապատկման ընթացքում հանդիպած այլ օրինաչափությունների (օրինակ`  (a+b)^2=a^2+2ab+b^2) կրկնություն:
Դասակարգել ըստ