Հիմնական նյութ
Քառակուսիների տարբերության բանաձևի` (a+b)(a-b)=a^2-b^2, և երկանդամի բազմապատկման ընթացքում հանդիպած այլ օրինաչափությունների (օրինակ`  (a+b)^2=a^2+2ab+b^2) կրկնություն: .
Դասակարգել ըստ